Λογαριασμοί Τραπεζών

Εθνική Τράπεζα

GR1101103190000031900550265

Alpha Bank

GR0901408730873002002013674

Eurobank

GR9102602920000940200765930

Τράπεζα Πειραιώς

GR2801712240006224149302350

Δικαιούχος: Εμμανουηλίδης Κ. Γεώργιος